Trường tiểu học Thạch Trụ

BẢN TIN:

 

Chào các bạn đã truy cập vào website trường tiểu học Thạch Trụ:  http://www.tieuhocthachtru.byethost14.com  ..........................  Địa chỉ: Thạch Trụ - Đức Lân - Mộ Đức - Quảng Ngãi .................................        Email: tieuhocthachtru@gmail.com   ........................          Điện thoại: 055.3855839 ...............

Đề thi toán Violympic và bài giải lớp 5

Đề thi toán Violympic và bài giải lớp 5

Email In PDF.

Đây là một số bài toán VIOLYMPIC lớp 5 tham

khảo từ vòng 1 đến vòng 35 của năm học 2011

 

 

Lớp tin trường tiểu học Thạch Trụ

Cập nhật ngày Thứ sáu, 10 Tháng 2 2012 21:44 Đọc thêm...


Copyright 2010 - 2013 . Trường tiểu học Thạch Trụ . . Địa chỉ: Thôn Thạch Trụ - Đức lân - Mộ Đức - Quảng Ngãi . . Điện thoại:055.3855839 . . Email: tieuhocthachtru@gmail.com .